TEMPLATE MOU & MOA

Letter of Agreement Letter of Intent Letter of Collaboration Memorandum of Understanding Memorandum of Understanding (Renewal) Perjanjian Persefahaman (Bahasa) Memorandum of Agreement Research Agreement IP Joint Ownership Agreement Non-Disclossure Agremement Outright...

LEGAL TALK SERIES 1 – 4 / 2023

Program Legal Talk Series 1 – 4 / 2023 diadakan sepanjang tahun 2023 bagi berkongsi maklumat perundangan dengan warga staf Universiti Teknologi Malaysia berkenaan hal ehwal dan isu-isu perundangan...

PAMERAN UNIT INTEGRITI DI FIESTA ISES UTM

Pada 19 & 20 Disember 2023 – telah diadakan Fiesta ISES UTM dan antaranya menyediakan Pameran Integriti kepada semua staf UTM bagi memberi pendedahan kepada gambaran scenario kes dan peringatan berkaitan integriti di UTM. I.S.E.S merupakan singkatan bagi I-...

BENGKEL PELAN PEMBANGUNAN ANTIRASUAH (OACP)

Pada 16 Julai 2023 – Seramai 20 peserta termasuk urus setia telah dilibatkan dalam satu bengkel Kerangka Pelan Pembangunan Antirasuah yang melibatkan Pusat Tanggungjawab (PTJ) UTM. Pelaksanaan yang dinasihatkan oleh pihak BPIA adalah dengan membangunkan OACP ini...