LEGAL TALK SERIES 1 – 4 / 2023

Program Legal Talk Series 1 – 4 / 2023 diadakan sepanjang tahun 2023 bagi berkongsi maklumat perundangan dengan warga staf Universiti Teknologi Malaysia berkenaan hal ehwal dan isu-isu perundangan semasa.

PAMERAN UNIT INTEGRITI DI FIESTA ISES UTM

Pada 19 & 20 Disember 2023 – telah diadakan Fiesta ISES UTM dan antaranya menyediakan Pameran Integriti kepada semua staf UTM bagi memberi pendedahan kepada gambaran scenario kes dan peringatan berkaitan integriti di UTM. I.S.E.S merupakan singkatan bagi I-...

BENGKEL PELAN PEMBANGUNAN ANTIRASUAH (OACP)

Pada 16 Julai 2023 – Seramai 20 peserta termasuk urus setia telah dilibatkan dalam satu bengkel Kerangka Pelan Pembangunan Antirasuah yang melibatkan Pusat Tanggungjawab (PTJ) UTM. Pelaksanaan yang dinasihatkan oleh pihak BPIA adalah dengan membangunkan OACP ini...