PeJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

VISI & MISI

ViSI

Menjadi Universiti yang menegakkan nilai integriti & mengikut peraturan undang-undang ke arah tadbir urus terbaik dan budaya kerja unggul serta membendung salahlaku dan pelanggaran etika organisasi. 

MISI

Menjadi pusat rujukan kepada pengurusan isu-isu integriti & perundangan di Universiti