MENGENAI PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

LATAR BELAKANG PENUBUHAN

 

Sejarah asal-usul penubuhan Pejabat Penasihat Undang-Undang dan Integriti 

PeJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan terhadap semua pengurusan hal-hal berkaitan integriti & sudut perundangan agar inisiatif-inisiatif dalam 6 teras fungsi di bawah integriti dan khidmat perundangan dapat dilaksanakan secara lebih fokus, terancang, efisien dan mencapai hasil yang optimum.

ViSI

Menjadi Universiti yang menegakkan nilai integriti & mengikut peraturan undang-undang ke arah tadbir urus terbaik dan budaya kerja unggul serta membendung salahlaku dan pelanggaran etika organisasi. 

MISI

Menjadi pusat rujukan kepada pengurusan isu-isu integriti & perundangan di Universiti

PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

FUNGSI UNIT

FUNGSI UNIT LITIGASI & PECAH KONTRAK

Mengendalikan urusan berkaitan litigasi & pecah kontrak UTM.

FUNGSI UNIT INTEGRITI

Pengurusan isu-isu berkaitan integriti termasuk :

i.) Tadbir urus
ii.) Pengukuhan Integriti,
iii.) Pematuhan,
iv.) Pengesahan & Pengesanan, v.) Pengurusan Aduan
vi.) Tatatertib.

FUNGSI UNIT GUBALAN & PENASIHATAN PERUNDANGAN

Mengendalikan urusan Dokumen Perundangan Universiti & Penasihatan Perundangan & Semakan Suratcara MOU/MOA

PeJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

CARTA ORGANISASI