Program Legal Talk Series 1 – 4 / 2023 diadakan sepanjang tahun 2023 bagi berkongsi maklumat perundangan dengan warga staf Universiti Teknologi Malaysia berkenaan hal ehwal dan isu-isu perundangan semasa.