PeJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

OBJEKTIF

Menyepadukan semua pengurusan hal-hal berkaitan integriti supaya inisiatif-inisiatif penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku, tindakan korektif dan punitif dapat dilaksanakan secara lebih fokus, terancang, efisien dan mencapai keberhasilan yang
optimum.