+6 07-553 3333 strategymanagement@utm.my

Playbook PGU 3 – 2020, UTM Global Plan Phase 3 – 2020

PGU ini terdiri dari tiga fasa dan tahun 2020 merupakan tahun akhir bagi fasa ketiga, iaitu fasa terakhir PGU dan dikenali sebagai PGU3-2020. Pelbagai pencapaian hasil dari perancangan telah diperolehi dan ianya dibuku serta disebar luaskan agar menjadi inspirasi kepada seluruh warga UTM termasuk mahasiswa dan alumni. Bagi meneruskan kecemerlangan demi kesejahteraan dan kemakmuran sejagat dengan menjadikan UTM sebuah institusi pendidikan tinggi negara yang cemerlang dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan, PGU3-2020 terus diusahakan secara strategik.  Tahun 2020 merupakan masa yang kritikal kerana UTM perlu berada pada landasan yang betul agar dapat meneruskan lonjakan kepada fasa seterusnya yang dinamakan Envision 2025.