+6 07-553 3333 strategymanagement@utm.my

Fasa III: 2018-2020

Pelaksanaan Program STAR (Strategic Transformation and Advanced Research). Fasa ini merupakan lonjakan untuk membolehkan staf dan mahasiswa UTM berada pada posisi lebih selesa untuk bersaing dengan warga universiti ternama dunia daripada segi produktiviti ilmiah (penyelidikan, penerbitan, harta intelek dan lain-lain); mind kelas pertama, ekosistem kampus, budaya kerja dan dukungan kewangan pelbagai sumber.

 

DOWNLOAD