1) PEJABAT PENGURUSAN STRATEGI & HAL EHWAL KORPORAT

– SEKSYEN PENGURUSAN STRATEGI (https://chancellery.utm.my/smo)

Aras 3, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru, JOHOR

– SEKSYEN HAL EHWAL KORPORAT (https://corporateaffairs.utm.my/)

Aras 3, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru, JOHOR

2) UNIT AUDIT DALAM (https://internalaudit.utm.my/)

Aras 4, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru, JOHOR

3) PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG (https://chancellery.utm.my/legal/)

Aras 3, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru, JOHOR

4) PUSAT KUALITI DAN PENGURUSAN RISIKO (https://chancellery.utm.my/qrim/)

Aras 3, Dewan Sultan Iskandar
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru, JOHOR

5) UTM INTERNATIONAL (https://chancellery.utm.my/international/)

Block S19
Universiti Teknologi Malaysia
81310, UTM Johor Bahru, Johor

6) PUSAT ISLAM UTM (https://islamiccentre.utm.my/)

Masjid Sultan Ismail,
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru, JOHOR

7) UTM CAMPUS SUSTAINABILITY (https://chancellery.utm.my/sustainable/)

Blok M38
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru, JOHOR

8) MAJLIS PROFESOR (https://chancellery.utm.my/professors-council/)

Aras 2, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru, JOHOR

9) PEJABAT PRO NAIB CANSELOR UTM KUALA LUMPUR

Menara Razak
Universiti Teknologi Malaysia
Jalan Sultan Yahya Petra
54100 UTM Kuala Lumpur