Aduan Integriti

KTW

Butiran Orang Yang Tertohmah (OTT)

Nama
No Pekerja
Nama sekolah

Hubungan

Perincian kes

Masa
:
Time

Pihak luar (jika ada)

Butiran Pengadu

Akuan terima oleh Pegawai Aduan

Section